Тракийски университет подписа споразумение за сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ректорите на Тракийски университет, Стара Загора и на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Добри Ярков и проф. Румен Младенов – подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Проф. Младенов, придружаван от своите колеги – заместник-ректора по учебната дейност, проф. Мария Стоянова и заместник-ректора по научно-изследователската и издателска дейност, проф. Теменужка Йовчева, посетиха Стара Загора за официалното подписване на споразумението. Домакин на визитата им в Града на липите бе цялото ректорско ръководство на Тракийски университет, водено от ректора – проф. Добри Ярков.

Съгласно спогодбата, двете учебни заведения ще обединят усилията си в посока поддържане и повишаване качеството на учебната и научно–изследователската дейност, както и прилагането на добри практики в осигуряването на качествено висше образование за своите възпитаници. Екипите на двата университета ще работят активно по разработване на съвместни програми за обучение, ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологията, при провеждането на теоретични и практически форуми за подготовка, както и за развитието на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност. Споразумението предвижда още създаване на условия за мобилност на студенти и преподаватели, оказване на методическа и практическа помощ при разработване и внедряване на нови форми на обучение, създаване на съвместни научноизследователски екипи за научни изследвания, разработки, технологични демонстрации и изпитвания, съвместна организация на научно-приложни симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.

По време на посещението проф. Ярков запозна гостите и с част от продукцията на Академичния технологичен център при Тракийски университет – превъзходно бяло саламурено сирене и кашкавал, както и висококачествено прясно мляко, което всеки би могъл да закупи от модерния млекомат, монтиран във фоайето на университета.

Част от програмата бе и посещението на една от експозициите в Тракийски университет – уникалния „Музей на коня и конния спорт“, съхранил изключително ценни експонати от Третото българско царство като каретата на княз Александър Батемберг, каляската на цар Фердинанд, детските карета и седло на княз Симеон II, различни предмети, свързани с утвърждаването на българската държавност.

В края на визитата ръководните екипи на двата университета изразиха своето задоволство, че са поставили началото на едно устойчиво партньорство – с визионерски поглед към развитието на висшето образование в страната.