Конкурс „Сурва, Весела година“ и тази година очаква творящи ученици

До 14 декември е отворен за участие традиционния конкурс за сурвачки „Сурва, Весела Година”, организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие.

Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват уменията на децата, сръчност и познания за обичаите за красивите зимни празници в България. В конкурса могат участват ученици от І до VІІ клас разделени в две групи – от І до ІV клас и от V до VІІ клас.  Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.

Всяка сурвачка трябва да е съпроводена със следната информация: трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон, име на учителя. Творбите се предават в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие на адрес: ул.”Захарий Княжески” 71 ет.3. За допълнителна информация: тел.042 63 86 98, 042 62 90 62.

Списъкът с наградените произведения ще бъде публикуван в сайта на ЦПЛР -Стара Загора и на страницата на центъра във Фейсбук.

Отчитането на конкурса ще бъда на 22 декември, от 14.00 часа, в залата на ЦПЛР.