Започва кампания за събиране на средства за деца аутисти

Тревожна статистика за аутизма: преди 1 дете на 10 000 живородени, а сега – 1 на 50-55

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”- Стара Загора над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на децата с този проблем: ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази диагноза е едно на всеки 55 живородени. Най- често децата аутисти имат проблем с говора, с общуването, което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.

Сдружението „Алтернатива 55“ администрира от 2011 г., след конкурси, като делегирана държавна дейност Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм. В Центъра работи екип от специалисти с много добра научна подготовка и практически опит в тази област. За съжаление финансирането, особено в днешните трудни условия, е недостатъчно, поради което чрез проекти и благотворителни кампании набираме средства за организиране на допълнителни дейности в подкрепа на децата и семействата им. Чрез тези кампании осигурихме 5 години провеждане на терапия с конна езда и чрез плуване; ежегодно работим чрез арт-терапия и трудотерапия.

„С настоящата кампанията до края на м декември 2022г. се стремим да съберем необходимите средства за спортна програма, включваща: съвместни дейности заедно с ученици и студенти от града и ерго-терапия-съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати 30 деца с аутизъм, посещаващи Центъра ни. Партньори в дейностите ще бъдат Тракийски университет и Детски омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще бъдат закупени необходими материали и съоръжения и хонорар на експерт със специална подготовка. Програмата ще се реализира през първото полугодие на 2023 г.“, уточнява инж. Анастасия Василева председател на „Алтернатива 55“.

Организаторите на кампанията благодарят на всички, които ще подкрепят тяхната кауза.

Долап.бг