„Красива България“ набира кандидати за 2023 г.

Общините, областните управители и държавните институции могат да кандидатстват по проект „Красива България“(КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) до 20 февруари 2023 г. за финансиране на проекти, които целят да осигурят подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Мярката „Подобряване на обществената среда в населените места” е насочена към развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. Мярката „Подобряване на социалната инфраструктура” цели да осигури подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и да бъде използвана за оптимизация и модернизация на сградния фонд в сферата на дневните социални услуги. Чрез мярката „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” се цели обновяването на условията на живот на групи в неравностойно положение, като се създаде подходяща социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. 

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени.

Проект „Красива България” е част от програмата МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта, се посочва на сайта на министерството.