225 училища ще провеждат часове в музеи и галерии

225 общински училища в цялата страна ще получат финансиране за провеждане на учебни часове в музеи и галерии. Предвиждат се и срещи на ученици с актьори и музикални дейци. Целта е по-добро усвояване на учебния материал по предмети и теми, свързани с изкуствата.

Правителството одобри отпускане на 516 086 лева по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”. Средствата са предназначени за входни билети за ученици и придружаващите ги учители за посещение на музей, галерия, театрално представление или концерт, както и за такси за беседи, виртуални турове и видеоуроци в музей или галерия. Покриват се и разходи за пътуване с влак или автобус от училището до културната институция, както и за провеждане на концерти и театрални постановки в самите училища. Максималният размер на одобрените училищни проекти е до 2 500 лв.

Със същото решение кабинетът одобри и отпускането на средства по още две национални програми – „Ученически олимпиади и състезания” и „Обучение за ИТ умения и кариера”. По програмата за ученически олимпиади и състезания се предоставят 1 950 лева на едно общинско училище. Средствата са предназначени за провеждане на допълнителна работа с ученици с изявени способности и подготовката им за участия в олимпиади. 129 653 лева се осигуряват на четири общински училища по програмата за ИТ умения и кариера. Професионално ИТ обучение ще преминат 115 ученици, а 14 учители ще надградят уменията си за разработване на дигитално съдържание и за работа в дигитална среда.

Информация на МОН