Генералният секретар на ЕААР гостува на Тракийски университет

На 17 ноември 2022 г. генералният секретар на Европейската федерация по животновъдни науки (EAAP) проф. Андреа Розати посети Тракийски университет. Гостът, придружаван от акад. Атанас Атанасов и проф. Жеко Кръстанов, бе посрещнат лично от ректора, проф. д-р Добри Ярков. В деловия разговор ректорът изрази готовността на Тракийски университет да се присъедини към престижната научна организация, която обединява над 4 700 учени и 900 изследователски и научни институции от 34 страни-членки от цяла Европа. Според проф. Ярков членството във федерацията ще открие много нови възможности за развитие, обмен на знания и мобилност, както за преподавателския състав, така и за възпитаници на университета от различни специалности и научни направления. Това ще затвърди авторитета на Тракийски университет като едно от най-авторитетните учебни заведения в страната.

В рамките на визитата проф. Розати се срещна с преподаватели и представители на деканското ръководство на две от най-старите структури на университета – Ветеринарномедицински и Аграрен факултет. По време на срещата, гостът представи в детайли същността на ЕААР и възможностите, които открива пред своите индивидуални членове – участия в работни групи по интереси, в годишни общоевропейски и регионални срещи, ежемесечни уебинари, публикуване на научни разработки в специализираните издания на федерацията, многоезични информационни бюлетини, клуб за млади учени и др. Благодарение на участието на България като една от 34-те страни-членки на ЕААР, включването на български учени е безплатно, подчерта проф. Розати. Той изрази надежда, че голяма част от академичната общност на университета съвсем скоро ще се присъедини към организацията.

Засилен интерес сред аудиторията предизвика изнесената от госта лекция на тема „Бъдещето на животновъдната индустрия“, по време на която бяха обсъдени значими въпроси за ролята на науката и технологии в съвременното животновъдство. В контекста на растящото с изключително бързи темпове население на планетата, водещо до рязкото покачване на необходимостта от осигуряване на достатъчно ресурси за неговото изхранване, научно-изследователската общност ще играе все по-ключова роля. Ето защо обединението й е по-важно от всякога.

След края на своята визита проф. Розати сподели: “Посещавал съм няколко пъти Вашата страна, но за пръв път гостувам в Стара Загора и съм изключително благодарен на проф. Ярков и Тракийски университет за домакинството. Целта на визитата ми е да популяризирам дейността на Европейската федерация по животновъдни науки в България и да привлека в нашата общност още български учени, защото вярвам, че именно споделянето на знания и обмяната на опит са ключът към научното развитие. Радвам се, че имах възможност да се срещна с колеги от Тракийски университет. Сигурен съм, че това е началото на едно трайно и ползотворно сътрудничество“.

Невена Димитрова