Екоклубът на ОУ „Кирил Христов“ е отличен за активна дейност в Младежкия воден парламент

Екоклуб „Посланици на природата“ с ръководител Екатерина Йовчева, при ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора, спечели грамота за най-много реализирани дейности по екологичния календар и плана за дейност на Младежкия воден парламент. Новината за престижното отличие съобщи директорът на училището Господин Балъкчиев, след завръщането на г-жа Йовчева и ученичката Бояна Балабанова (от VI „в“ клас) като участници от екоклуба в ХII-та парламентарна сесия на Младежкия воден парламент. Форумът се проведе в периода 28-30 октомври в Пловдив. „Официални гости на събитието бяха представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, г-жа Атанаска Тунтова – заместник-кмет на административен район „Южен“ към Община Пловдив, и г-жа Вяра Колева – директор на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив“, разказа г-жа Йовчева. По време на форума децата от екоклубовете написаха и утвърдиха Декларация и План за дейността през 2023 г., избраха ново ръководство на Младежкия воден парламент и посетиха станцията за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в парк „Каменица“ в Пловдив.

В рамките на парламентарната сесия всеки от присъстващите делегати от клубове, членове на Младежкия воден парламент, представи отчет за извършената дейност през изминалата учебна година пред жури, оценяващо работата на младите природозащитници със съответни точки. Екоклубът „Посланици на природата“ при ОУ „Кирил Христов“, с ръководител г-жа Йовчева, бе награден за активната си и многообразна дейност. Отчетът за свършеното през изтеклата година беше направен под формата на мултимедийна презентация. Компетентното жури даде висока оценка за реализирането на предварително заложените дейности в екологичния календар и в плана на Младежкия воден парламент. Сред многобройните отчетени дейности на младите еколози от ОУ „Кирил Христов“ бяха: оригинално отбелязване на Европейската седмица на мобилността; иновативен мултидисциплинарен урок на тема „Уча за животните, за да ги опазя“ в Спасителен център „Зелени Балкани“ по повод Международния ден на животните с гости експерти от РУО – Стара Загора; честване на Международния ден на Черно море с включване в творчески конкурси „Нарисувай ми делфин“ и „Бъдещето на Черно море“, както и в „Дни на сини кариери“; участие в проект „Европейска размяна на коледна украса“, организиран от „Европа Директно“. Акцент в извършената работа още бяха представянето на национално ниво на един от най-високо оценените училищни проекти „Педагогика в зелено“ по Програма „Еразъм +“; отбелязване на Global Recycling Day, организиран за пети път по инициатива на Global Recycling Foundation; открит урок по повод Световния ден на водата с гости от РИОСВ – Стара Загора, както и отличие от конкурс за рисунка, организиран от регионалната екоинспекция. Специално внимание бе обърнато на участието на г-жа Екатерина Йовчева в Регионална конференция „Пътят на приобщаващото образование“ с представяне на добри практики за екологично възпитание, включващи нови методи при преподаване на открито, чрез които се осигурява висока степен на функционална грамотност в областта на математиката и на човека и природата. Сред разнообразните дейности на екоклуба, отчетени на парламентарната сесия, също бяха честване на Световния ден на Земята, отбелязване на Седмицата на гората и на Международния ден на пчеларя, както и завоюването на награди от национални конкурси в областта на екологията.

„За удостояването ни с тази награда важна роля имаше и спечеленият екологичен проект в ОУ „Кирил Христов“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)“, подчерта г-жа Йовчева. По проекта в училището е монтирана и функционира модерна измервателна метеорологична станция, която отчита чистотата, температурата и влажността на въздуха в реално време – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. На интерактивния дисплей на станцията се излъчва и образователна информация – за околната среда по всички нейни компоненти като въздух, вода и почви. По този начин всеки ученик, който наблюдава интерактивното визуализиране на снимковия материал и текстовете, съдържащи любопитни екологични факти, е ангажиран с мисълта за състоянието на околната среда. Благодарение на измервателната станция и данните в нея могат да се реализират практикуми и лабораторни уроци по различни учебни дисциплини. Информацията, получавана от модерната измервателна станция, предстои да бъде достъпна и за всички старозагорци чрез сайта на училището.

Грижата за здравето на учениците и за опазването на богатството, красотата и чистотата на нашата планета са сред ключовите мотиви в работата на директора на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев и на целия педагогически екип, в частност на дейността на екоклубовете с ръководители Екатерина Йовчева и Венета Кирковска. Те заемат и водещо място във визията на дългогодишната екологична стратегия, реализирана в учебно-възпитателната дейност в едно от най-предпочитаните старозагорски училища – ОУ „Кирил Христов“.

Таня Стоянова