Отличиха преподаватели от факултет „Техника и технологии“ за принос в публикационната дейност и рейтинга на Тракийски университет

30 преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол бяха наградени за значим принос в публикационната дейност и рейтинга на Тракийски университет за 2021 г.: Това са доц. д-р Златинка Казлачева, гл. ас. д-р Милен Димов, доц. д-р Красимира Добрева, доц. д-р Златин Златев, доц. д-р Таня Пехливанова-Гочева, гл. ас. д-р Галя Шивачева, гл. ас. д-р Жулиета Илиева, доц. д-р Петко Цанков, доц. д-р инж. Ира Танева, доц. д-р Красимир Трендафилов, Светослав Атанасов, доц. д-р Диана Балабанова, доц. д-р Нели Георгиева, доц. д-р Ваня Стойкова, гл. ас. д-р Мирослав Василев, гл. ас. д-р Станка Байчева, доц. д-р Виолетка Вътева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д-р Снежана Динева, доц. д-р Галя Долапчиева, ас. Сивелина Делчева, доц. д-р Красимир Кръстев, ас. д-р Атанас Колев Атанасов, гл. ас. д-р Красимир Иванов, гл. ас. д-р Петя Динева, ас. д-р Мария Георгиева-Николова, ас. Андриан Минчев, ас. Миглена Казакова, ас. Тончо Колев, и гл. ас. д-р Антоанета Димитрова.
По принос в публикационната дейност, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е на трето място сред останалите звена на Тракийски университет!
Поздравления, колеги!
Проф. Нели Грозева
зам. ректор по учебната дейност