Община Стара Загора има готовност за зимното поддържане на пътната мрежа в града

Извършена е техническа проверка и преглед на готовността на техниката за зимно поддържане на улиците на ДЗЗД „Грийн партнърс“ за град Стара Загора БКС. 11 броя са специализираните автомобили, от изискващите се, за зимно поддържане на уличната пътна мрежа в града. Дейностите отчетоха техническа изправност. Разработен е Оперативен план за зимно поддържане на уличната  мрежа в град Стара Загора. Осигурени са 5000 тона материали за преодоляване и недопускане на заледяване на пътното платно, същите се съхраняват в закрито помещение. От извършената проверка е констатирано, че фирмата е готова за ефективно изпълнение на договора за зимно поддържане на уличната градска мрежа.

С приоритет ще бъдат улиците, които не са част от мащабния ВиК проект, изпълняван от държавното дружество, предвид динамичната ситуация в Стара Загора“, стана ясно от думите на Пламен Тодоров, началник отдел „Опазване на обществения ред и управление на кризи“ на Общинска администрация.

В края на ноември, ще се извърши преглед на техниката непосредствено преди встъпване в дежурство, както и функционирането на  GPS – системата за позициониране и проследяване. Предстои проверка и на техниката, която е предназначена за четвъртокласната пътна мрежа.