Нагоре с енергията на 11.11

Обикновено когато виждаме повтарящи се еднакви числа, вярваме, че е ангелски знак с послание. Когато има наслагване на еднаква дата, месец и година, говорим за пространствено-времева врата/портал. На 11:11 планетата и всеки от нас получава нови енергийни настройки за тялото, за да се адаптира към променящата се реалност и ускорения пулс на Земята.
Когато човек се стреми да върви осъзнато през реалността вън и вътре в него, по време на портала 11:11 през 2022 г., неговата ДНК, ако това е избор на душата и е полезно за пътя му, започва да работи многоизмерно и с повече пластове на нишките, които са блокирани и спящи.
Порталът носи дара за активиране на спомените на душата и разширяване на съзнанието. Ако поискате, може да получите мощен импулс за творчество, прозрения, самолечение или достъп до личните ви записи в Акаша.
Използвайте дните от 11 до 22 ноември и тръгнете нагоре по енергийната стълба на приемането на силата си и съдбата си като безсмъртна душа, изпратена на мисия на Земята.
Поискайте и ще ви се даде! С вас ще бъде и небесната благословия на свети Мина, който вижда какво е сърцето на човека и дали душата му е чиста. Благодарете, изречете своя избор, благословете себе си и пътя пред вас, а Вселената и енергийният импулс на 11:11 ще задвижат ескалатора на промяната, подходяща и важна за всеки по най-добрия начин.🙏
Нина Ничева