STEM център по природни науки, изследвания и иновации, носи името на проф. Минко Балкански

Датата Първи ноември винаги е била светла, вдъхновяваща и изпълнена с надежда. Дата, на която почитаме делата на всички български будители и дейци от миналото и настоящето. Дата, на която обръщаме лицата и сърцата си към духовното и си припомняме, че добрият пример, който можем да оставим, е смисълът на всичко.

Днешният ден обаче бе много по-различен, той бе много повече от празник. С гордост можем да кажем, че именно днес – 1 ноември 2022 г. бе открит дългоочакваният STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) център по природни науки, изследвания и иновации „Професор Минко Балкански“. Центърът, който носи името на признатия в цял свят българския учен, приковава вниманието на всеки и буди възхищение.

С вълнение и радост директорът на Средно училище „Иван Вазов“ Пловдив – Димитър Митев, приветства всички официални гости и посетители на тържественото събитие. Той преряза лентата на четирите високотехнологични кабинета в компанията на доц. д-р Ангел Ангелов – учен и специален представител на проф. Минко Балкански и фондацията му. Откриването уважиха още заместник-кметовете Стефан Милев и Милен Яков, представители на Областната управа и Община Плевен, на РУО Плевен и управители на фирми, участвали в проекта.

Преди да влезем в новите лаборатории, станахме свидетели на демонстрация по роботика, нея ни показаха малките таланти към Център Сугестопедия, Плевен. След това имахме възможността да видим напълно завършените и впечатляващи кабинети по физика и астрономия и по математика и роботика, които се намират на третия етаж и са свързани чрез модерна плъзгаща се врата. Както вече ви разказахме в последния брой на нашия вестник, цветовете имат много важна роля в дизайна на всяка една от лабораториите – червеното доминира в света на физиката, а оранжевото – в невероятния кабинет по математика.

Посетителите имаха възможността да видят с очите си и пространството, което свързва третия и четвъртия етаж. Огромната и осветена Менделеева таблица, заемаща цяла стена, предизвика силно възхищение у всички.  На четвъртия етаж бяха представени лабораториите по биология и химия, които също са съобразени цветово. И в тях могат да се видят изключително интересни предмети – в кабинета по биология има скелет на човешкото тяло с реални размери, а в този по химия – множество епруветки и инструменти, нужни за експерименти.

Във всяка от лабораториите наблюдавахме на електронните дъски интерактивни картини, обвързани с учебния предмет, а на стените пред и във всеки кабинет са разположени 3D холограмни прожектори, които представят знака на конкретния предмет и лика на проф. Балкански.

Без съмнение в нашето училище има достойни за уважение будители! Благодарение на труда им всички ние – учениците на СУ „Иван Вазов“, ще достигаме с още по-голямо желание до науката и то чрез най-нови и увлекателни методи. Сигурни сме, че покрай новия STEM център ще се появят и още достойни будители!

Йончо Йончев

PS: Заглавието е на Dolap.bg