Доминиращо участие на роменролановци в екофорум в Пловдив

Сияна Райкова от екоклуб „Приятели на водата“ към ГПЧЕ „Ромен Ролан“ се завърна от успешно участие в ХII-та Парламентарна сесия на Младежки воден парламент, провела се от 28 до 30 октомври в Пловдив. Тя представи дейността на учениците от гимназията пред общо 11 клуба от страната, обединени в обща екокауза за по-чиста природна среда. Сияна бе част от работната група по изработването на Плана за действие за следващата календарна година, инициативите по екокалендара, както и по Декларацията, които бяха приети успешно. Амбициозното момиче изрази желанието си да работи като координатор на Източнобеломорски регион. Тя стои в основата на превода от български на английски на Сборника от Десетото екоучилище, както и на инициативата за събирането на пластмаса в част от класовете на английските паралелки в ГПЧЕ. Сияна Райкова с удовлетворение споделя, че участието и в поредната парламентарна сесия е изпълнено с нови приятелства и обогатяване на знанията в областта на екологията. Доволна е, че може да популяризира екоидеите и да привлича нови участници във вдъхновяващи каузи!
В екофорума, завладяващо включване направи Радослав Тонев, с лекцията си на тема „Състояние на водите в България“. Той бе поканен от съпрезидента на организацията Силвия Трифонова, която е възпитаник на гимназията от випуск 2020. Радослав също е учил и е част от голямото семейство на ГПЧЕ.
В малкото свободно време участниците отделиха, за да посетят най-голямата у нас раннохристиянска Епископска базилика на Филипопол, превърната в музей от световна величина.
Екоклубът към ГПЧЕ „Ромен Ролан„ е номиниран от РИОСВ – Стара Загора за включване в Бялата книга на младежкото доброволчество, заради множеството инициативи през годините в полза на общността.
Петя Глътникова