Колективът на СУ „Иван Вазов“ получи наградата „Митрополит Методий Кусев“

В навечерието на Деня на народните будители за втора поредна година Регионално управление на образованието гр. Стара Загора дава престижната награда „Митрополит Методий Кусев“ на колектива на най-старото училище в града СУ „Иван Вазов“. Това е огромно признание за неговия неуморен и всеотдаен труд.

Вече 181 години, стъпвайки на завета на Даскал Атанас Иванов и плеадата даскали, поставили основите на светското образование в гр. Стара Загора, ние – СУ „Иван Вазов, “продължаваме да образоваме младите хора на България на наука, на творчество и на спорт“.

Екипът ни е отворен към предизвикателствата на новото време и нашите ученици се обучават в синхрон със съвременните тенденции в образованието. Имаме пълната подкрепа и разбиране в лицето на родителите, гласували ни доверие. Благодарим за наградата и с още по-голяма отговорност ще продължаваме напред и нагоре към нови хоризонти в името на знанието и българщината.

Динко Цвятков

Директор на СУ „Иван Вазов“