Поздрав на Мария Динева – Председател на ОбС-Стара Загора за 1 ноември

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания – дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи – книжовници, наставници и просветители…

На 1 ноември отправяме своя поздрав към нашите съвременни будители – хората на науката, изкуствата, образованието – учени, инженери, архитекти, учители, читалищни дейци, откриватели. Те вдъхновяват  движението ни като нация и народ напред. Те са хора – пример и мерило, хора, чиито думи лекуват душите ни и въздигат духа ни!

Благодарим им от сърце за неуморния и вдъхновен труд за запазване и издигане на българската духовност, за съхранение на националното ни самочувствие !

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

 

Мария Динева

Председател на Общински съвет-Стара Загора