Наградени ученици и учители от НТС-Стара Загора за 1 ноември-Ден на будителите

През 2022 г. за 30-ти пореден път фонд “Образование и наука“ при НТС–Стара Загора обяви конкурса за изявени ученици и абитуриенти, успешно класирали се на международни, национални и регионални олимпиади, състезания и др. по математика, информатика, химия, физика, бизнес проекти, архитектура, електроника, строителство, дизайн и др.

Резултати от конкурса за изявени абитуриенти – 2022 година:

Първа награда се присъжда на:

Даниел Пламенов Пеевабитуриент от ППМГ „Гео Милев”- за отлични постижения в състезания по информатика, математика, лингвистика и английски език; Приет е с пълна стипендия в Колумбийски университет, 2022 г.;

Втора награда се присъжда на:

– Валентин Русев Трифонов – абитуриент от ПГЕ „Джон Атанасов“- за Спечелен практически стаж Еразмус+, 21-25 март 2022 г. и Много добър 5,50 на Национална олимпиада по информационни технологии, 14 май 2022г;

Трета награда се присъжда на:

– Мартин Владимиров Манчев – абитуриент от ПГЕ „Джон Атанасов“ – за Спечелен практически стаж Еразмус+, 21-25 март 2022 г. и Първо място в Състезание по приложна електроника Мога и зная как, 18.01.2022г., гр. Стара Загора.

Резултати от конкурса за изявени ученици – 2022 година:

Шест втори награди се присъждат на:

Мирослав Динков Минчев – ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” – за Първо място на Национално състезание „Турнир на младите физици“ 04-06.02.2022 г., гр. Кюстендил;

Кристиан Венцеславов Христакиев – ХІ клас ППМГ „Гео Милев” – за Отлично представяне в Двадесет и втората Ученическа конференция на УчИМИ, 22.01.2022 г. и Отличен 5,50 на Национална олимпиада по информационни технологии, 14 май 2022г;

Богдан Иванов Донев – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” – за Отлично представяне и медал на XXІІ Нац. ученическа секция УЧИМИ, 22.01.2022г. и Шесто място на Нац. състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства, 04-06 юни 2021, гр. Девин;

Любен Любенов Карбанов – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” – за Отличен /5,50/ на Национална олимпиада по информационни технологии, 14 май 2022г;

Никола Михаилов Ганчев – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев” – за Отлично представяне и медал на XXІІ Национална ученическа секция УЧИМИ, 22.01.2022г;

Ема Станимирова Станчева – ХІ клас ТГ „Княз Симеон Търновски” – за Първо място за „Компютърна презентация“ на VIII Нац. ученическа конференция по гражданско образование „Семейство–училище–общество“–Добрич,апр.2022 г.;Второ място за мултимедия на XII Нац.конкурс „Народните будители и аз“–Пловдив,юни2022г.;Второ място за „Мултимедийна презентация“ на Нац.конкурс за ученици „Моят любим национален герой“–Благоевград,май2022 г.; Второ място за мултимедийна презентация на IX Нац.конкурс с международно участие „България в картини и слово“–Търговище,май 2022г.;

Две трети награди се присъждат на ученици от ППМГ „Гео Милев“:

Максим Митков Йорданов – ХІ клас – за Много добър 5,25  на Национална олимпиада по информационни технологии, 14 май 2022г и Отличен резултат на Областен кръг на олимпиада по математика, 2021г., гр. Стара Загора;

Габриела Георгиева Георгиева–ХІ клас – Трето място на конкурс Празник на химията с презентация „Химията-от колбата, през компютъра към бъдещето“,гр.София, 16.04.22г.

За учител на годината:

– Владимир Стефанов Илиев – учител по информационни технологии в ТГ „Княз Симеон Търновски“.

Тържеството за връчване на наградите ще се проведе на 04.11.2022г. от 11,00 часа в НТС – Стара Загора – етаж 1, зала „Инж. Борис Високов“