Откриване на изложби на студенти от специалност ПОИИГД „Изледване на фрагмента“ & „Дизайн 37“

Предстои откриването на поредните две изложби разкриващи нетрадиционния творчески поглед на студентите от четирите курса на специалността Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн, които ще бъдат открити на 01.11.2022 година в Културен център Стара Загора от 17.30 ч.
На двете нива на фоайето на Културния център посетителите ще се потопят в света на визуалните изкуства и експериментаторските подходи свързани с изкуството на фотографията и графичния дизайн.
„Изследване на фрагмента” е експозиция търсеща отговор на въпросите:
– Какво е фотографски обект?
– Какво е значението на фотографския поглед?
– Как се предава търсеното въздействие?
… и редица други.
Всеки зрител ще може да разбере какви са индивидуалните гледни точки към темата, да бъде подтикнат да усети емоцията при комуникацията с визуалните експерименти на студентите и по този начин да види цяла палитра от възможни интерпретации и асоциации.
„Дизайн 37” показва сложните и често противоречиви процеси на творческо израстване, през които преминават 37 млади графични дизайнери. Техният път на осмисляне е свързан с овладяване силата на визуалната комуникация и засяга някои жанрове като лого, плакат, пиктограми, стилизирани образи и други. Изложбата показва свежите идеи на студентите предадени през визуални форми на общуване, приложими в ежедневието. От нея може да се разбере как креативното мислене има реална функция, доказвайки популярното разбиране за това, че всичко около нас е графичен дизайн.
Автори на плаката и корицата:
– Иоанна Виденова, студентка в 4-ти курс на специалност ПОИИГД
– Миглена Колева, студентка в 4-ти курс на специалност ПОИИГД
Деница Шишкова

гл. експерт протокол и връзки с обществеността
Тракийски Университет – Стара Загора