Проведе се ежемесечната среща на кметове и кметски наместници в община Стара Загора

На 28 октомври 2022 г. се проведе  ежемесечната среща на кметове и кметски наместници в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора. Срещата откри Делян Иванов – секретар на Община Стара Загора, а представители на Общинска администрация бяха Пламен Тодоров – началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление на кризи“, Пламен Йорданов – началник на отдел „Екология и гори“ и Маргарита Георгиева – главен експерт от отдел „Екология и гори“.  Гости на кметския ден бяха Янко Енчев – ръководител КЕЦ Димитровград,  Любен Георгиев – директор на Дирекция „ Бюро по труда“ Стара Загора, Иван Тенев – директор на общинско предприятие „Гробищни паркове – Стара Загора“, Диана Цанева – представител на фирма ДЗДД „Грийн Партнърс“.

По време на срещата се обсъдиха варианти за подаване на информация преди спирането на електрозахранването по селата. В тази връзка, пилотно ще бъдат поставени в Сладък кладенец и Маджерито анализатори, с които ще има непрекъснат мониторинг и анализ с проблеми на качеството на енергията, проверка на вътрешната мрежа, както и анализ на повреди, свързани с доставката на енергия. Чрез анализаторите ще бъде документирано качеството на електроенергията за клиенти и регулаторни органи.

Обсъди се темата  за броя на контейнерите по селата и най-вече „кафявите“ такива, които биха улеснили жителите на малките населени места при изхвърлянето на растителни отпадъци.  Представителят на фирмата Диана Цанева обясни, че са предвидени по-големи съдове, в които да могат да се изхвърлят такива.

На кметския ден бяха зададени въпроси, касаещи конкретни казуси, които получиха отговор от компетентните лица.

Стефани Бабадалиева