В СУ „Железник“ заработи училищно радио

Радио „Железник“ е една от инициативите посветени на 35-тата годишнина от създаването на едноименното старозагорско училище. Първото предаване прозвуча в навечерието на 1 ноември по училищната уредба. Чрез него учениците от СУ „Железник“ отдадоха почит към делото на народните будители.

Радиопредаването започна с приветствие към учениците от директора на училището г-жа Петя Лазарова. Тя отправи и специални поздравления към Стефания Петкова от 8 клас и Симона Динчева от 11 клас. Стефания е отличена с поощрителна награда за рисунка от XXIV Нaционален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, а Симона спечели първо място на V Национален конкурс за изпълнители на забавна песен на българска фолклорна основа „Песен от извора“.

Водещите на първото предаване – единадесетокласничките Симона, Моника и Десислава, припомниха за силата, делата и заветите на народните будители. Те поздравиха учителите си, припознавайки ги в съвременни будители и им пожелаха „да съхранят духа на възрожденските будни българи“.

Целта на радио „Железник“ е да бъде място за изяви и развитие на умения; да популяризира постиженията на изявените ученици; да повишава чувството на принадлежност към училищната общност; да образова; забавлява и вдъхновява.

Предвижда се предаванията да се излъчват всеки вторник в междучасието, преди часа на класа.

Всяко предаване започва с 30 секундна музикална заставка, която е част от химна на СУ „Железник“.

Инициатори и координатори на училищното радио „Железник“ са Силвия Колева учител в начален етап и Траяна Кайракова – педагогически съветник.

Силвия Колева