Участници в XIV Международна конференция-триенале на Международния комитет за консервация на мозайки очаква Регионалният исторически музей

На 27 октомври 2022 г., Стара Загора ще посрещне участници в XIV Международна конференция-триенале на Международния комитет за консервация на мозайки (ICCM), която се провежда в Пловдив до 29 октомври. Събитието е под патронажа на министъра на културата и се реализира при условията на подписан Меморандум между Фондация ICCM и Община Пловдив. Част от форума са повече от 200 чуждестранни учени, гости и делегати.

В споразумението за сътрудничество между страните е предвидено и посещение до някои от най-забележителните недвижими културни ценности и в Стара Загора. Te ще бъдат посрещнати в Регионалния исторически музей под липите и ще разгледат Късноантична мозайка от частен римски дом IV век  и Късноантична обществена сграда с мозайки (IV-VI в.), намираща се в Централна поща.