Ден на отворените врати проведе „Зелени Балкани“

Ден на отворените врати в Центъра за природозащитни дейности и представяне на традиционни, домашни, и фермерски продукти, бе организиран от Зелени Балкани в село Левка.

Събитието се състоя в края на изминалата седмица в двора на Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани, в покрайнините на сакарското село Левка.
Участниците в инициативата имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Центъра и проект ,,Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз.
Като част от събитието, в околностите на селото се състоя и Фермерски ден, на който бяха представени различни традиционни и домашни продукти, произведени в Сакар и съседните му райони.
Биволски кашкавал, масло и катък от ферма в полите на Сакар, овче сирене от ферма в Дервишка могила, грозде, бадеми и смокини от село Левка, баници, пити, и домашни колбаси, бяха само част от вкусните дарове на природата, до които участниците в събитието имаха възможност да се докоснат. Демонстрация на работа с каракачански коне, във връзка с подготовката на животните за есенната трансхумация, бе също включена в програмата на Фермерския ден.
Предвид, че белошипите ветрушки са пряко свързани със земеделските територии, като пасища, ливади и екстензивно обработваеми ниви, партньорството между природозащитници, фермери и местни стопани е от ключово значение опазването на вида. Също така, в района на Сакар, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, са запазени традиционни животновъдни и земеделски практики, които благоприятстват за опазването на местообитанията на белошипите ветрушки.
В събитието се включиха, също, и участници в кампанията ,,Зелен фермер“ на проект ,,Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017,  насочена към стопани, прилагащи природосъобразни и щадящи природата дейности, които имат положителен ефект върху биологичното разнообразие.
Организаторите от Зелени Балкани изказват своята благодарност към партньорите, спомогнали за провеждането на събитията – Къща за гости ,,Одриси“ с. Левка, ,,Биосакар“ ЕООД, Сдружение ,,Природен парк Сакар“, Николай Колев – производител на грозде от с. Левка, BulNaMe, ,,Еко карта“ ЕООД и други.
https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/Den-na-otvorenite-vrati-v-TSentara-za-prirodozashtitni-deynosti-i-predstavyane-na-traditsionni-domashni-i-fermerski-produkti-be-organiziran-ot-Zeleni-Balkani-v-se-1-7827
Д-р Христина Клисурова