Общинският съвет на  Стара Загора ще се произнесе за въздигане на паметник на Светите братя Кирил и Методий

На предстоящото заседание на 27 октомври 2022 г. на Общински съвет Стара Загора старейшините ще обсъдят предложението на кмета Живко Тодоров за обявяване на конкурс за идеен проект за монумент „В основата е словото“, посветен на Светите братя Кирил и Методий.

Грижата за опазване на културно-историческото наследство в Община Стара Загора е една от определящите задачи в политиката ни като администрация и съответните общински структуримузеи, библиотеки, галерии и др. Дейностите по консервация, реставрация, аварийни ремонти и
текущо поддържане на съществуващите на територията на общината няколко стотин военни паметници, паметни плочи, мемориални знаци, монументи и исторически места са свързани с отделянето на значителни средства във всеки бюджет, и резултатите от това са видими. С малки изключения, всички тези трайни свидетелства на нашата почит и признателност са добре
поддържани и с подобаващ вид“, се казва в текста на предложението.
„През изминалите години различни граждански структури неколкократно са депозирали в Община Стара Загора, а също така и в Общинския съвет предложения за изграждане на паметник на Светите братя Кирил и Методий, ратувайки за съхранение на паметта и великото дело на двамата духовни титани. Въпреки изразените положителни становища от страна на административни структури и членовете на Общинския съвет, за съжаление, поради редица обстоятелства, най-вече от финансово естество, паметникът все още очаква своето въздигане. Реализацията на този културен проект е един от важните приоритети, който предстои да осъществим през следващата 2023 година“.

В предложението се съобщава, че трите творчески обединения от града – Камарата на архитектите, Съюзът на архитектите в Българияклон Стара Загора и Дружеството на ландшафтните архитектиСтара Загора са заявили официалното си предложение за изграждане на монумента в градинатаСв. Игнатий Старозагорски“. На няколко последващи заседания съответните експертни структури на общинската администрация и Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура, след отговорно и аргументирано обсъждане на най- подходящото място за неговото ситуиране, съгласно действащия градоустройствен план и функциите, които ще изпълнява са решили да не се посочва конкретното местоположение на монумента, което ще даде свобода на авторските колективи за търсене на оригинални решения, но при условие – да бъде запазена съществуващата в градината инфраструктура. Цялостен ремонт на парковата среда не се предвижда.
Самата градина „Свети Игнатий Старозагорски“
( популярна като парк „Пиперка“) е разположена на възлово място в град Стара Загора, образувана от срещите на улиците „Граф Игнатиев“ на север, „Петко Р. Славейков“ на запад, улица „Любен Каравелов“ на изток и улица „Св.св. Кирил и Методий“ на юг. Тези улици и уединението на парка са предпоставка и предполага  съобразяването на проекта с прилежащата архитектурна среда, градоустройствените дадености и бъдещото въздействие на паметника – тематично, обществено и обемно- пространствено.

Наградният фонд на спечелилите проекта е 10 000 лв., съответно за първите три места – 5000 лв. за първо, 3000 лв.- за второ и 2000 лв. – за трето. Средствата ще бъдат осигурени от Бюджета на Община Стара Загора за 2023 г.