В ДГ No 16 „Горски кът“ отрано подготвят децата за училище

На 7.10.2022 г. Детска градина (ДГ)№16 ,,Горски кът“ на Старозагорските бани бе домакин на разяснителна кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и за възпитание в толерантност. Това е дейност 5 в изпълнение на проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование ( АПСПО). Срещата бе организирана със съдействието на Община Стара Загора и Регионално управление на образованието (РУО) – Стара Загора. Проведе се проведе в зала ,,Етносвят“ – в сградата, в която от един месец, всеки понеделник, екипът на детската градина посреща своите възпитаници. Благодарим за това създадено удобство и на родителите и на екипа ни на г-н Бейсим Ахмед- председател на УС на „Етносвят България“.

По проекта се работи със съдействието на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) .

Откликнаха 60 родители на деца, предимно от уязвими групи. Гост бе г-жа Бояджиева – ръководител на проект АПСПО от РУО Стара Загора, а лектори: Анна Николова- психолог и Силвия Теофарова – мотиватор .

По проект АПСПО ДГ№16 ,,Горски кът“ работи от месец септември 2019 г.

Към екипа са назначени образователен медиатор и помощник- възпитател. Предоставена е възможност за заплащане на такси на деца, включени в проекта. Много скоро допълнителната работа с децата по български език започна да дава своите положителни резултати. Така вече трета година този проект е в помощ на деца, учители и родители. Периодично учителите участват в обучителна програма за прилагане на специализирана методика за допълнително обучение на деца от предучилищна възраст. От екип на ,,Просвета“ са разработени и осигурени помагала и ресурси за всички възрастови групи.

В хода на срещата лекторите успяха да предразположат родителите да участват в дискусия. Емоционален бе финалът. Децата от четвърта подготвителна група изпълниха на сцената народния танц ,,Лаленце се люлее“, разучен под ръководството на любимия им хореограф бате Ники. Народните танци през учебната 2021/2022 бяха финансирани чрез проект „Различни, равни, толерантни“ към ЦОИДУЕМ.

Най-изявените певци от трета група „Веселите зайчета“ и четвърта ,,Пчелички“, изпяха песента ,,Драгано, Драганке“. Кулминация на емоциите беше финалната песен ,,Приятелство“, когато на сцената се присъединиха и всички учители от екипа на градината.

Родителите си тръгнаха наистина с положителна нагласа, удовлетворени и мотивирани. Направена е важна крачка към преодоляване на предубеждения и погрешна нагласа към предучилищното образование.

Мария Господинова

директор на ДГ No16 „Детски кът“