Представяме Ви предложенията за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ за 2022 г.

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени шест предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Едно от тях е за колектива на Средно училище „Максим Горки“.Номинациите за индивидуални награди са на Росица Джиновска – старши учител по български език и литература в ППМГ „Гео Милев“ , Мая Нейчева – директор на Детска градина „Кипарис“, Здравко Личев – старши учител, преподавател по немски език в Гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ , Мария Табанова – старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“.,

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации по реда, по който са входирани в Общината и без редакторска намеса.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

След решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, педагогическият колектив на гимназията номинира за връчване на плакета „Анастасия Тошева“ за принос в развитието на образованието г-жа Росица Неделчева Джиновска.

Госпожа Росица Неделчева Джиновска – старши учител по български език и литература e с 40 години стаж.

Завършила висшето си образование, ОКС „Магистър“ в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София (1984г.), госпожа Джиновска работи като учител по български език и литература, психолог и директор преди да започне работа в ППМГ „Гео Милев“ през 2008г.

С настоящата номинация се отправя предложение на госпожа Росица Неделчева Джиновска да бъде връчен плакет „Анастасия Тошева” за цялостния ù творчески и професионален път преминал в областта на българския език и литературата в образованието.

Росица Джиновска е педагог с безупречна квалификация, с доказани умения и професионализъм. Благодарение на компетентността и всеотдайния ù упорит труд през годините, учениците ù показват високи постижения. Доказани са последователността и целеустремеността в работата на госпожа Джиновска, за което свидетелстват и резултатите ù на НВО, различни състезания и олимпиади.

От 2008г. в ППМГ „Гео Милев“ започва прием на ученици в V клас и г-жа Джиновска поема усилено работата с учениците по български език и литература, която продължава вече 14 години. Работа, която е не просто преподаване, а отдаване, с творчески ентусиазъм и сърце, които влага в ежедневието. И успехите не закъсняват – от първия випуск седмокласници през 2011г. и до днес на НВО в VII клас по български език и литература, нейните ученици са първи по успех в областта и в ТОП -10 за страната.

Всяка година нейни ученици се класират на Национален кръг на състезанието „Стъпала на знанието“, има класирани ученици на национален кръг на олимпиадата по български език и литература. Госпожа Джиновска работи по проекти и в извънкласни форми на обучение за подпомагане на учениците за постигане на високи резултати.

Педагогическият колектив на ППМГ „Гео Милев“ счита, че със своята квалификация, целенасочена преподавателска работа за постигане на високи резултати на учениците и постиженията си в областта на българския език и литературата, госпожа Росица Джиновска е достоен кандидат за присъждане на плакета „Анастасия Тошева“ за 2022 година

С уважение:

Мариета Петрова

Директор на ППМГ „Гео Милев“

Стара Загора