През 2022/2023г. СУ „Максим Горки“ отбелязва своята 60-годишнина

През 2022/2023г. Средно училище „Максим Горки“ Стара Загора отбелязва своята 60-годишнина.

Много са предхождащите и съпътстващите инициативи, за честване на тази кръгла годишнина.

На 26 септември 2022г. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ по инициатива и с домакинството на СУ „Максим Горки“ съвместно с ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ТГ „Княз Симеон Търновски“ и ППМГ „Гео Милев“ се отбеляза Денят на европейските езици със спектакъл под надслов „60 минути около света“. Така на една сцена се събраха всички чужди езици, изучавани в града.

Предстоящите инициативи, свързани със 60-годишния юбилей са:

  • 18 октомври 2022 г. – в РБ „Захари Княжески“ – премиера на филм за историята „60 години полет“

  • 20 октомври 2022 г. – в къща музей „Гео Милев“ – представяне на печатното издание „Полет“

  • 22 октомври 2022 г. – в сградата на СУ „Максим Горки“ – среща на поколенията

  • 22 октомври 2022 г. – в Културен център Стара Загора – тържествен концерт

  • 1 март 2023 г. – в парк „5 октомври“ – откриване на фотоизложба „60 години полет“

  • 2 март 2023 г. – в двора на СУ „Максим Горки“ – седмо издание на „Да съхраним българското“

  • 28 март 2023 г. – в двора на СУ „Максим Горки“ – откриване на бюст-паметник на патрона на училището Максим Горки.