15 октомври е Международният ден на белия бастун

Зрителните увреждания засягат около 2,2 милиарда души в световен мащаб. Броят им може да изглежда малък в сравнение с общата численост на населението в света, но не го прави по-малък проблем за решаване.
Денят отбелязва важността на използването на белия бастун, който е не само инструмент за придвижване, а също така представя независимостта на незрящите хора по целия свят.

Този ден е определен за отбелязване на всички постижения на незрящи или хора с увредено зрение. Докато технологичният напредък продължава да подобрява живота на незрящите и хората с увредено зрение, белият бастун продължава да бъде основна необходимост за водене на независим и продуктивен живот. Белият бастун разширява сетивата на човека, позволявайки му да определя пътя, неравна настилка и препятствия, но също така осигурява ниво на безопасност като сигнал за виждащите.

На този ден се организират дейности, включващи обществеността, като част от целта да се помогне за повишаване на осведомеността относно използването на белия бастун и възможностите за самостоятелно придвижване на незрящите хора.
История
Денят е отбелязан за първи път през 1964 г. в САЩ от президента Линдън Джонсън. През 2011 г. президентът Барак Обама обяви този ден за Ден на равенството на слепите американци. Днес този ден се отбелязва по целия свят и признава движението на слепи хора от зависимост до активно участие в обществото.
Докато технологичният напредък продължава да подобрява живота на слепите и хората с увредено зрение, белият бастун продължава да бъде основна необходимост за водене на независим и продуктивен живот. Белият бастун разширява сетивата на човека, като позволява да преодолява неравни настилки и препятствията по пътя си, но също така осигурява ниво на безопасност като сигнал за зрящите хора.
Важно е да не прекъсвате пътя на някой с бял бастун или да го насочвате в друга посока
Самостоятелността, която незрящите постигат чрез дългия бял бастун, обаче не е абсолютна. При определени ситуации останалите участници в движението – пешеходци и водачи на превозни средства, могат тактично да оказват помощ на незрящите. Това най-често се налага, когато невиждащите пресичат регулирани и нерегулирани кръстовища, улици с интензивно движение или минават по тротоари, трудно проходими поради строително-ремонтни дейности. При среща на човек с бял бастун гражданите трябва да имат готовност да предложат и ако невиждащият приеме, да му окажат помощ. Съгласие на незрящия е необходимо, защото в много случаи благодарение на своя бастун и опит той твърде успешно се ориентира и придвижва и наистина не се нуждае от подпомагане.
С отбелязване на Деня на белия бастун, ние се надяваме да се популяризира значението на правото на незрящи и слабовиждащи хора да се придвижват самостоятелно и безопасно в общодостъпна среда.