С монография д-р Радо се обясни в любов на Зоопарка в Стара Загора

На 13 октомври 2022 г. представянето на монографията „Зоопаркът в мен“ на доц. д-р Радослав Михайлов събра в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ приятели и съмишленици, студенти и преподаватели от Тракийски университет, където той е преподавател, колеги от зооградини от страната, общински съветници, общински служители начело със зам. кмета Иванка Сотирова, много граждани и гости, специално пристигнали от всички краища на страната в знак на уважение към един от най-големите познавачи на дивите животни в България. Премиерата на книгата е част от инициативата на Община Стара Загора „Есенни литературни дни“.

Видимо притеснен и развълнуван д-р Радо, както е известен сред народа и приятелите и пред когото студентите благоговеят, започна вълнуващата среща с благодарностите:

Благодаря, че ме уважихте в моя така специален ден. Това, което представям в книгата е вътре в мен от дълго време и няма по-добър начин да го споделя с хората от това да го напиша и да се опитам да пресъздам поне малка част от себе си. Зоопаркът е силата на моето самочувствие..!

Докторът е записал благодарностите си и на титулната страница:“На човека до мен, Жейна, за това, че успя да влезе в моя свят. (Голяма част от снимките, с които книгата е изпъстрена, както и кориците са дело на Жейна Желева); На сина ми Богомил за твърдото рамо и меките кафеви очи; На жена ми Снежана, че успя да ме изтърпи; На Тихомир Димитров за дългите разговори; На д-р Евгени Желев, светла му памет, за доверието; На Динко Генов; На мама и тати – мир Вам; На всички приятели, обединени от каузата Зоопарк в града“.

Монографията разглежда някои от дейностите в зоопарковете – споделя на страниците авторът.- Липсата на систематизирана, научна и образователна информация за тези дейности в нашата страна и 20-годишният ми натрупан опит в Зоопарк Стара Загора, ме провокираха да разкажа за някои от тях. Моля да бъда предварително извинен, ако на места съм бил прекалено емоционален, но няма как да го подмина, защото то е вътре в мен.

Опитал съм се да разкажа и анализирам някои от дейностите в Зоопарка, като обогатяване на колекциите, транспорт и настаняване на животните, отглеждане на младите животни, спасяване на животни попаднали в беда или неестествена среда. Не съм подминал и неудачите – бягства на животни от зоопаркове и действията на зоопарковите специалисти в такива ситуации. Надявам се, освен като научна литература, монографията да бъде в помощ на широк кръг студенти от специалности с профилни направления, биологични и аграрни науки и ветеринарна медицина.

Предполагам, че книгата ще бъде вдъхновяваща за младите хора, защото работата в Зоопарка носи дух на приключенство и докосване до част от света на животните.

Аз няма да спра да обичам моите животни!“- пише в книгата доц. д-р Михайлов.

Когато върна лентата 20 години назад – от 2001 до ноември 2021 година, през които е ръководител на звено „Зоопарк“ при Община Стара Загора, душата му се отпусна, усмивката на спомените го озари и той започна непринудения си разказ за изминалия дълъг път.

Когато се захваща с тази трудна работа единственото превозно средство е каруца и кон. Проблеми – безкрайни и големи от изхранването на животните, до подобряване на местообитанията им, по транспортирането им,  разширяване на колекцията от индивиди – видове и брой. За този период животните стават около 400 от над 80 вида. Той лично ги приема едно по едно, изучава навиците им, желанията им, характерите им…“Бабува“ при раждането на някои първескини, играе си с малките мечета, с лъвчето Симбанджи, с вълчетата Алфа, Бета и Макс…

Д-р Радо разказа вълнуващо за някои от екстремните ситуации при бягството например на вълчицата Гергана, на 6-годишната лъвица Стела, на енота, на шимпанзето Били…Многосериен атрактивен филм може да се създаде по тези и други екшъни. Те са описани много подробно в книгата и най-добре ще е да ги прочетете.

Книгата е емоционален разказ за последните 20 години от 65- годишната история на Старозагорския зоопарк, за хора, съдби, мечти, воля и вечна любов към животинския свят.

Монографията започва с две рецензии – на доц. Дилян Георгиев , доктор на биологическите науки и на доц. Диан Канъков, двм.

Доц. Георгиев посочва, че монографичният труд е разделен на следните глави и раздели:Въведение, Историческо развитие на зоопарковете, Функционални характеристики на зоопарковете, Обогатяване на колекциите, Транспорт и настаняване на животните, Отглеждане на млади животни, Нормативна уредба, Бягства на животни от зоопарковете, Спасяване на животни, попаднали в беда или неестествена среда, Изводи и препоръки, Литература. Според него „Четивото е много интересно, чете се леко и от него може да се черпи оригинална и полезна информация. Авторът умело е съчетал научния с научно-популярния стил и бързо грабва вниманието на читателя“.

Доц. Канъков споделя: „Експозето синтезира двадесетгодишния опит на автора като директор на Зоопарка в Стара Загора, отдаден на животните. Ценни предимства на монографията са детайлното обследване на причините за бягства на животни (технологични и поведенческо-психологични) и множество практически препоръки за успешно извършване на високоспециализираната дейност по залавяне и спасяване на животни, влечуги и птици. ..

Считам, че настоящият проект изцяло отговаря на изискванията за монографичен труд, разглежда пълно и всестранно научно.популярна проблематика, като не повтаря съществуващо познание. Притежава разгърнато съдържание, подкрепено с изчерпателна библиография и онагледено с оригинални фотографии. Както е видно , доц. Михайлов е автор на множество научни публикации по темата“.

В края на срещата деканът на Аграрния факултет доц. Димитър Панайотов поздрави авторът и огласи на публиката, че в най-скоро време се очаква хабилитиране за професор на доц. д-р Радослав Михайлов.

Д-р Радо дълго с удоволствие даваше автографи на почитателите си.

Срещата ръководи много приятно Снежана Маринова.

Росица Ранчева