Проф.Иван Танев Иванов е „Будител на Стара Загора “ за 2022 г.

На 11.10.2022 год., съгласно устава на наградата „Будител на Стара Загора“, се проведе разширен Управителен съвет на Съюз на учените съвместно с Организационния комитет на Фондация „Будител на Стара Загора“. Бяха предложени три номинации, съответно:

 1) Капитан Цветомир Василев, предложен от проф. Цанко Яблански;

 2) Нино Луканов, предложен от Галентин Караславов – Държавен архив, гр. Стара Загора;

 3) Проф. Иван Танев, предложена от проф. Димитър Сиврев.

 И трите кандидатури бяха гласувани възторжено и единодушно от всички присъстващи.

 Долап.бг ще публикува и трите номинации

                                                           ПРОФ. ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ

                                                                       Биография

 Иван Танев Иванов е роден на 9.10.1951 г. в с. Самуилово, област Стара Загора. През 1969 година завършва гимназия „Хр. Ботев“ – Стара Загора, а през 1974 г. Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Атомна физика“. В периода 1974-1976 г. отбива редовна военна служба в АЕЦ „Козлодуй”. От 1976 до 1984 г. работи в Химическия комбинат – Стара Загора като физик в База за развитие и внедряване и ръководител участък по КИП и А към цех.

От 1984 г. до 2019 работи в Тракийски университет, Медицински факултет като асистент, доцент (1998) и професор (2014). От 1998 г. до 2018 г. е ръководител на Катедрата по физика, биофизика, рентгенология и радиология. Има придобити две специалности по “Автоматичен контрол и регулиране” (1982) и “Медицинска и санитарна физика” (1988). Защитил е две научни степени: доктор по биология (1995) и доктор на науките (2012). Основните му приноси са върху механизмите на киселинна, алкална и термична хемолиза на еритроцити. Издал е четири учебника по Медицинска физика и Биофизика, публикувал е 150 научни статии и доклади с около 450 цитирания.

Интересува се от българска история, фолклор и краезнание на Стара Загора. От 2010 г. е ръководител на Историческо дружество „Българска орда” към Читалище „КлиментОхридски” – Стара Загора. Публикувал е 50 статии в исторически списания и сборници на исторически конференции, както и шест книги – „По пътя на българския етноним“ (2005), „История на село Самуилово“ (2006, 2021), „Град Берое в средновековната история на България“ (2017), „Произход и култура на древните българи“ (2018), „Богатството на българските диалекти“ (2020) и „Боруйската мала света гора“. „Къде и кога се е покръстил княз Борис I“ (2021).

През 2016 г. той и Мариана Минкова откупуват и подаряват на РИМ – Стара Загора позлатен сребърен пръстен с номограм, върху който с прабългарски руни е написана титлата КАНА. Пръстенът е отпреди християнската епоха и е носен от раннобългарски велможа, вероятно от български владетел. Заедно с Мариана Минкова обосновават възможността съвременният град Казанлък да е пряк продължител на средновековния град Крън. Създал е и поддържа сайтовете: www.protobulgarians.com и www.bg-popfolk.bg.

Заглавия на част от историческите статии: Град Берое и областта Загора; Тервел и областта Загора; Загора не значи „Зад планината“; Пръстен от Шуменско с прабългарски знаци; За произхода на името Казанлък и местоположението на град Крън; Анализ и подобрение на звукоизвличането при кавал; Върху значението на названията оногхонтор-блгар и утигур; Старозагорското аязмо на Теодор Тирон и покръстването на Борис Михаил; Върху значението на владетелските титли KANAΣYBIΓI и CANISAUCI при прабългари и авари; Реконструкция на част от детайлите по скалния релеф на Мадарския конник и др.