Кино сценаристът Николай Колев:“Нов кино клуб ще обединява любителите на седмото изкуство“

Николай Колев е на 46 години и е роден в Димитровград. Магистър е по български език и история. Кино сценарист е и учител по български език и литература и по сценаристика.

Автор е на два игрални филма (11 А и 12 А), на два романа, няколко реклами и предаване за кино. От три години ръководи една от най-иновативните програми по сценаристика и режисура, за ученици от гимназиалните класове в Център за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора. Заедно с няколко съидейници от Творческия колектив „На улицата“ участва активно в създаването на нов амбициозен любителски кинопроект в Стара Загора.

Господин Колев, каква е целта за създаването на нов кино клуб в Стара Загора?

Целта е да събира хора с интерес към киното и видеоизкуството. Участниците да имат възможност да създадат и старозагорски фестивал на любителското кино, който постепенно да се превърне в ежегоден формат за кино с международно измерение.

Кой има право да участва в кино клуба? Какви са изискванията? Колко ще струва това удоволствие?

Любителският киноклуб ще бъде отворен за всеки, който има интерес към това изкуство. Участието в дейностите ще може да бъде и дигитално, дистанционно. Клубът ще създава късометражни документални и игрални филми, както и популярни вайръл видеа. В рамките на проекта ще се създадат две секции – ученическа и възрастна за произвеждането на филми, които да участват в международни любителски фестивали.

Участието в клуба е напълно безплатно. Предвидени са ежемесечни отворени срещи за любителска форма на кинокритика и учебен анализ, на които ще присъстват гости с професионален опит в киноиндустрията. Продукцията на клуба ще се представя пред старозагорци. В дългосрочен план, това ще помогне на Творческия колектив „На улицата“ да обособи Стара Загора като средище за любители на киноизкуството.

Вече имаме и място за срещи и творческа дейност – в ателието на Петър Ковачев.

Какво предстои в областта на киното?

Много неща. Освен че обучаваме гимназисти, вече гледаме и към студенти и хора, завършили образованието си, но със запазен интерес към киното, правим киноконкурси, фестивали, късометражни филми. Моята голяма мечта и амбиция е реализиране на игрален филм.

Откъде дойде идеята в Стара Загора да се направи кино клуб?

Стана почти случайно. Когато дойдох в Стара Загора през лятото на 2020 г. имах намерение евентуално да се учреди клуб, подобен на тези като извънкласните дейности в някое училище. Имах среща с зам.кмета Милена Желева. Тя вида потенциала и предложи да направим нещо по-голямо. Т.е. да бъде клуб, отворен към всички училища. Идеята прегърна и Искра Иванова – директор на Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и го основахме там. Сега в него участват около 40 гимназисти. Резултатите са повече от добри. Обучението е в две посоки- както на теория, така и на практика. Вече имаме четири стойностни късометражни филма. Имаме и няколко готови сценарии, които участниците в клуба написаха. Първа стъпка и цел на обучението е те да могат да развият умение за писане на сценарий, което никак не е малко. На тази възраст да разбереш какво е структура, персонажи и пр. Но както им обещах, и фактите са налице -това ще им помогне и в учебния процес по литература. Защото анализът на кино творба и литературна творба не е много по-различно.

Моята дейност в ЦПЛР много се допълва идейно и амбициозно от Мирчо Христов от Международния младежки център. Организирахме и проведохме експерименталния бъде кинофестивал . Условието беше участниците в него само за една седмица да направят филм. Това е доста амбициозно, стресово и дори предполага опит. Участвахме и в пролетния кинофестивал, който е на друг принцип. Той изцяло е за ученици за късометражно игрално кино.

Кога ще започне дейност новият любителски кино клуб?

Началните срещи ще бъдат през месец ноември 2022 г. Ще се фокусираме в направата на късометражен игрален филм, като трябва да се знаят 10 опорни точки. „Целим се“ към по-зрели хора – студенти, хора, които имат интерес към киноизкуството.

Клубът се изгражда по защитен проект от Национален фонд „Култура“ за подкрепа на любителско художествено творчество. Финансирането в размер на 10 000 лв. е осигурено. С тези средства предстои да си купим техника – камера, стативи и пр. Проектът е за срок от една календарна година. Като индикатор е заложено да бъдат създадени два филма, които да бъдат изпратени на други любителски кинофестивали по света и у нас. От друга страна, ние ще организираме такъв местен кинофестивал, който ще бъде популяризиран, за да събере участници. Идеята е новосъздадените филми да бъдат представени в Стара Загора и да бъдат изнесени на прожекция в региона.

Росица Ранчева