До 7 ноември очакват творби за Национален конкурс за рисунка „Моят празник“  

Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие организират за седми път Национален конкурс за рисунка „Моят празник“. Инициативата е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за настоящата учебна година.

Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на подрастващите, както и да се стимулира техният интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България. Конкурсът канализира  творческата енергия на българските деца за създаване на художествени произведения в областта на изобразителното изкуство, както и допринася за културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от страната.

Участници в „Моят празник“ могат да бъдат всички ученици от 7 до 15 години, независимо дали са част от школи и извънучилищни звена. Надпреварата е индивидуална.

Художниците ще бъдат оценявани в две възрастови групи – от 7 до 10 и от 11 до 15 години. Жанровият обхват е живопис и графика, а форматът на творбите трябва да е 35/50 см, без паспарту.

Всеки участник може да представи до две творби в съответната възрастова група. Всяка една от тях е необходимо да съдържа следната информация – три имена, възраст, точен адрес, телефон и e-mail за връзка. Трябва да се посочи и ръководител – училище, школа или звено с адрес, телефон и електронна поща. Организаторите уточняват, че произведенията няма да бъдат връщани на авторите, както и че крайната дата за представяне е 7 ноември (важи датата на пощенското клеймо).

Ще бъдат присъдени награди поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие и школи. Предвидени са и по три отличия за най-добрите художници във всяка възрастова група, както и специални награди – една от които ще бъде и тази на Община Стара Загора. Най–добре представилите се институции и ръководители ще получат грамота. Наградите се получават лично или по Български пощи.

С одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба в Стара Загора. Експозицията ще бъде открита на 14 декември в изложбена зала „Байер“. Разноските по пребиваването за откриване на изложбата и награждаването са за сметка на участниците.

Списък с имената на победителите и всички участници в изложбата ще бъде публикуван на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие и този на Общинска администрация, както и в съответните страници в социалната мрежа Facebook.

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ  НА  АДРЕС:

За конкурса: “Моят празник“

ЦПЛР – СТАРА ЗАГОРА

ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 3,

6000 град Стара Загора

 

За информация: тел.042 629062,638698