Видеоуроци със субтитри за деца със специални потребности

Децата с нарушен слух вече могат да ползват един нов вид електронни образователни ресурси – видеоуроци със субтитри.

Поредицата от видеоуроци по български език и литература със субтитри в подкрепа на ученици със специални потребности от 1. до 4. клас е създадена като съвместен проект между Издателска група „Просвета“ и доброволците от Глоубъл Деливъри Център на Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Уроците ще могат да се ползват в електронната образователна платформа е-просвета. Голяма част от тях са в секция „Безплатно съдържание“ и достъпът до тях е свободен – необходима е само регистрация, като тя е безплатна.

Специалните уроци изцяло покриват учебното съдържание по български и литература за 1. – 4. клас. Субтитрите улесняват малките ученици да възприемат пълноценно съдържанието. Самите видеоуроци пък дават възможност на децата да учат със собствено темпо, като същевременно вървят в крак със своите съученици.

„Липсата на онлайн образователни ресурси е съществен  проблем в обучението на децата със специални потребности. Достъпът до качествено, приобщаващо и ангажиращо образование означава по-добър шанс за тях. Ето защо ние от „Просвета“ си партнираме с HPE в проекта им Subtitling Heroes („Герои на субтитрите“), иницииран от компанията съвместно с Фондация „Заслушай се“. Основна цел на инициативата е да подпомогне децата с увреждания, техните родители и учители“, коментираха от издателството.

Представители на HPE разказват за вдъхновението зад идеята:

„Subtitling Heroes, който стартира като инициатива за онлайн доброволчество по време на най-големите ограничения, наложени от COVID-19, към днешна дата е утвърден като една от дългосрочните и най-устойчиви доброволчески инициативи на HPE в локален мащаб. Гордеем се, че заедно с нашите партньори успяваме по един съвсем директен начин да допринесем за това образованието да бъде по-достъпно за децата с нарушен слух и се надяваме, че и други компании, които поставят действителен фокус върху своята корпоративна социална отговорност, ще бъдат вдъхновени за проекти в полза на хората с различни способности.“

Миналата година „Просвета“ създаде и серия видеоуроци на жестов език в помощ на ученици със слухови проблеми. Те също могат да се ползват безплатно в е-просвета.