6 са предложенията за присъждане на награда „Анастасия Тошева“ за 2022 г. 

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок на вниманието на кмета са постъпили шест мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

Предложените за индивидуално отличие са Росица Неделчева Джиновска – старши учител по Български език и литература в Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“; Мая Нейчева – директор на Детска градина № 23 „Кипарис“; Здравко Личев – старши учител, преподавател по Немски език в Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“; Мария Табанова -старши учител по професионална подготовка и Патриция Ахчиева – старши учител  в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“.

Само едно е предложението за колективна награда – на колектива на Средно училище „Максим Горки“. 

Няма постъпили предложения за присъждане на плакет „Млад учител“.

Отличията се връчват на церемония в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители.

Анастасия Тошева“ е ежегодна награда на името на Анастасия Тошева, връчвана „за високи постижения в образователното дело“.

Отличието представлява плакет, който се присъжда като признание и поощрение на педагогически колективи, директори на училища и детски градини, учители и ученици, за популяризиране на техния професионализъм, талант и граждански принос за развитието на образованието в Община Стара Загора.

Наградата е създадена през 1985 г. и е връчвана до 1989 г. Възстановена е през 1999 г.

Отличието се връчва с решение на кмета на Община Стара Загора на тържествена церемония в навечерието на първи ноември – Ден на народните будители. До 2013 г. – включително – на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Предложението за отличието „Анастасия Тошева“ се разглеждат от комисия, определена от кмета на Общината. В състава ѝ влизат общински съветници и общински служители. В Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28 ноември 2013 г.) няма текст, който да регламентира публикуването на постъпилите предложения в Интернет страницата на Общината.

Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28 ноември 2013 г.) гласи, че инициатива за връчване на плакет „Анастасия Тошева“ могат да имат: Кметът на Община Стара Загора; Общински съветници; Неправителствени организации; Обществени институции; Ректори на университети; Директори на училища и детски градини.

Наградата „Анастасия Тошева“ се връчва за постижения на науката и образованието , чиито постижения представляват принос за развитието на Стара Загора; На ученици и студенти, спечелили призови места в международни и национални конкурси и олимпиади. Присъжда се индивидуално и/или за колектив.

Отличените получават плакет с лика на Анастасия Тошева, в чиято чест е учредена наградата, както и пластики и грамоти.

Церемонията по връчване на отличията се провежда в навечерието на Деня на народните будители.

Както през последните години и сега Dolap.bg ще публикува без редакторска намеса предложенията за наградите.

Dolap.bg