Осем старозагорски библиотеки с одобрени проекти за финансиране

Осем библиотеки от община Стара Загора са одобрени за финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.“. Те ще получат финансиране в размер общо на 28 584 лева, като с 16 749 лева от тях ще бъдат закупени нови заглавия за обогатяване на фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Финансова подкрепа ще получи и библиотека „Родина“.

Средства по програмата са предвидени и за библиотеките при читалищата в селата Кирилово, Бъдеще, Калояновец, Малка Верея, Борово, както и  НЧ „Отец Паисий 1947“ в Стара Загора.

 

Общо 23 библиотеки на територията на община Стара Загора кандидатстваха за парични средства.