„60 години в полет” чества тази година Средно училище „Максим Горки” в Стара Загора

„60 години в полет” отбелязва тази година Средно училище „Максим Горки” в Стара Загора със специална празнична програма. Тя започна на 15 септември с откриване на 60-тата учебна година. На 26 септември в залата на РБ”Захарий Княжески” се състоя Ден на европейските езици „60 минути около света”. На 18 октомври от 18 часа предстои отново в Библиотеката премиерна прожекция на филм за историята на училището „60 години в полет”. На 20 октомври от 18 часа в Къща-музей „Гео Милев” ще бъде представено печатното издание „Полет”. На 22 октомври от 10 часа в сградата на СУ”Максим Горки” ще има среща на поколенията, а вечерта от 18 часа в Културен център „Стара Загора” е тържественият концерт.

Празничната програма продължава и през 2023 г., когато на 1 март в Парк „5 октомври” ще бъде открита фото-изложба „60 години в полет”. На 2 март в двора на училището ще се проведе 7-то издание на инициативата „Да съхраним българското”. На 28 март на рождения ден на своя патрон в двора на училището ще бъде открит бюст-паметник на Максим Горки и ще има ден на спортните предизвикателства.

История и традиции

СУ “Максим Горки “ е общинско училище с 60-годишна история. Гимназията започва своето съществуване през 1962г. чрез разкриването на три езикови паралелки осми клас с преподаване на руски език към Първо средно политехническо училище „Иван Вазов”.

Пети юни 1963г. е датата, на която училището получава статута на самостоятелна Руска езикова гимназия „Максим Горки”, а от 1 септември 1963г. е организиран и първият прием на ученици за новата гимназия.

Бързото налагане на езиковата гимназия в образователната сфера от живота на града дава възможност на директорката Елена Лилова да въведе през 1965г. два производствени профила-екскурзоводство на руски и френски език.

През 1966г. разрастването на училището и засиления интерес към чуждоезиковото обучение налага обособяването на паралелките с френски език в отделно училище. Остават 19 паралелки като приемът за осми клас се намалява за сметка на новооткритата Френска гимназия. Това не рефлектира върху ученическата активност.

През 1983/1984 учебна година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Училището става ЕСПУ с преподаване на руски език. Започва работа с най-малките – първи клас.

От 1986г. двете езикови училища – с преподаване на руски език и с преподаване на чужди езици, заемат сградата на ул. „Цар Иван Шишман” 62.

На 1 септември 1988 година училището е преименувано на СОУ с изучаване на чужди езици „Максим Горки” с две степени на обучение – ранночуждоезиково с прием от І-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски с конкурс след завършен седми клас.

От 1995/1996 учебна година се въвежда и интензивно изучаване на испански и руски, а от 2014г. и екзотичния за българите – китайски език.

През учебната 2005/2006г. СОУ „Максим Горки” разполага вече и със собствена – самостоятелна сграда на ул. “Сава Силов” 69.

 

Към 15 септември 2022г.:

 

34 паралелки с 883 ученици;

Училище, единствено в областта, в което са се изучавали шест чужди езици: руски, английски, испански, немски, френски и китайски;

СУ „Максим Горки” е една от 39-те бази за изучаване на руски език (единствено в областта);

Ежегодно провежда езиков обмен със 132-ро училище в Самара, като учениците имат възможност за обучение и езикова практика в Държавния институт по руски език „Александър Сергеевич Пушкин” – Москва;

Културни връзки и младежки обмен с Гимназия №36 им. „Мележа” град Гомел – Беларус;

Работи по културно-образователно споразумение между Република България и Кралство Испания (едно от 11-те училища за страната);

Сътрудничество с Институт „Конфуций”- Китай;

В СУ „Максим Горки” работят учители чужденци – испанци, китайци;

Училището е лауреат на орден „Кирил и Методий” от 1988г. и на награда „Анастасия Тошева” от 2003г. и 2012г.