Старозагорски поети гостуваха на преславенци

На 7 октомври 2022 г. преди пладне, в Народно читалище „Димитър Наумов“ в старозагорското село Преславен прозвучаха стихове на старозагорски поети. Творците гостуваха там в деня, в който се откриваха Есенните литературни дни. Членовете на Дружеството на писателите в Стара Загора имаха амбицията и хората в селата на общината да получат досег с инициативите, включени в програмата на Дните.

Гостуването на поетите на Стара Загора стана по покана на поетичен клуб „Стихотворец“ при местното читалище.Срещата започна с изпълнение на стихотворение посветено на един от любимите съвременни поети Таньо Клисуров написано от Стоянка Йорданова от клуб „Стихотворец“.  

Публиката с интерес посрещна рециталите на Пенчо Пенчев, Ботьо Буков, Виолета Бончева, Живка Барова, Йордан Атанасов, Красимира Бобева, Мира Дочева, академик Крум Георгиев и Таньо Клисуров. След това се изявиха и местните стихотворци.

Времето премина много бързо в професионални разговори, коментарии, създаване на нови приятелства и договаряне на нови творчески срещи.

Дружеството на старозагорските писатели планира и други срещи с хората от селата и откриване на нови таланти.

Росица Ранчева