8 октомври е Международен ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия

На 8 октомври световната общественост отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия.

Това са явленията, които човекът не може да контролира, но водят до значителни човешки и материални загуби. Такива са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони.

Размерите на щетите, причинени от тези бедствия обикновено зависят от подготовката на хората и способностите им да реагират адекватно в кризисни ситуации.

Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия обръща внимание на това, правителствата, бизнесът и гражданите да се поучат от предизвикателствата, пред които ни изправя природата като се обърне внимание на обучението и изграждането на системи за ранно оповестяване.