В Тракийски университет се намира единственият в България Анатомичен музей

Една от изключителните ценности на Тракийски университет Стара Загора са четирите музея. Те са единствени и уникални, някои от тях не само в страната, но и на Балканите: Музей на коня и на конния спорт, Музей на ветеринарното дело, Аграрен музей и Анатомичен музей към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология при Ветеринарномедицински факултет.

Вероятно всеки посетител ще ахне от изненада, когато доц. д-р Диана Владова – доцент в катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология отключи салона и започне беседата си сред огромните скелети на камили, мечки и пр. животни.

Идеята на Анатомичния музей към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология е реализирана със стремежа да обедини усилията и отдадеността на всички поколения ветеринарни анатоми от създаването на Ветеринарномедицински факултет в България през 1923 г. до днес.

Разположен е на приблизителна площ от 250 m2 на територията на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет. Включва богата експозиция от различни анатомични експонати, вкл. такива от диви и екзотични животни. В обхвата на музея е отделена специална секция „Археоостеология“ в израз на превърналото се в традиция дългогодишно научно-изследователско направление в катедрата, даващо своя принос Volume pills review в опазване на културно-историческото наследство на Р България.

Изложеният костен материал е добиван в продължение на много години от съвместна работа с археолози от музеите в страната. Има кости от Неолита, кости с патология, обработвани кости и пр. На времето проф. Стефан Иванов , по-късно проф. Ковачев, понастоящем доц. д-р Костов и доц. д-р Диана Владова продължават да работят и сега по артефактите при археологическите проучвания.

По- голямата част от Анатомичния музей е посветена на отделните раздели в анатомията: – Остеология е наука за кости и за скелетите. Посетителите могат да видят скелет на лъв, куче, кафява мечка, котка; на камила, кози, пеликан, пуйка…Всички експонати са максимално внушителни и атрактивни. За създаването им са положени максимални усилия.

Има отделен кът за така наречената рентгенова анатомия през последните години, която дава ново направление за развитие на анатомията.

Миологията е науката за мускулите. За нея има отделен специален кът. Тук има препарати, благодарение на които студентите са изучавали мускулите. Може да се види естествен труп на коза и др. животни.

В отделни грамадни витрини са подредени различни елементи от скелетната система – бял дроб, различни стави, кости – има и скелет на змия; устройство на мускулната тъкан, вътрешни органи; части от крайници на говедо, кръвоснабдяване и инревация на крайниците; показани са вените на главата, устройство на колянна става с минискусите. В друга витрина са представени тазови органи от различни видове животни – матка на кон, пикочен михур на свиня, матка от дребно преживно животно, ембрион от говедо, бременна матка от дребно преживно животно, специфични анатомични образования.

Показани са различни костни препарати, начинът по който първоначално се обучават студентите на нативни препарати особено в областта на черепа.

В друга витрина е експониран стомах, част от дебело черво, бъбреци, далак, кръвоносни съдове и други анатомични структури.

Над 1000 са изложените експонати.

Анатомичният музей е възстановен през 2001 г. През 2019 г., музеят е обновен и пребазиран на сегашното си място.

Росица Ранчева