3 октомври – Европейски ден на птиците

С над 9800 вида, птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни. В момента в световен мащаб около 1200 вида са застрашени от изчезване.

 

На територията на България са регистрирани 409 вида пернати. Българското дружество за защита на птиците всяка година прави оценка на броя и вида на всички наблюдавани птици в нашата страна.

Любителите на птиците в цял свят подпомагат по различен начин опазването на дивите птици. Има много начини за това как да помогнем на птиците и как да ги привлечем по-близо до нас и да ги наблюдаваме. Професионалните природозащитни дейности се планират и осъществяват най-често от експерти на природозащитни организации, на основата на наличната научна информация и данни и широко възприети природозащитни подходи и методи. В повечето случаи в подобни дейности обикновените хора могат да се включат като доброволци, подпомагайки дейността на професионалистите и експертите или просто да подкрепят дейността на дадена природозащитна организация с членството си.

Любителите на птици могат да подпомогнат дивите птици с ежедневни дейности, които да допринесат за по-успешното преживяване на птиците около нас. Един от най-разпространените неща това е подхранването на дивите птици или поставянето на различни гнездилки. Това са неща, които лесно може да направите без много усилия, за да подпомогнете птиците.