Футбол, диабет и върховете на детската ендокринология

Футбол, диабет и върховете на детската ендокринология

„No-one can whistle a symphony.

It takes an orchestra to play it.“

  1. E. Lucock

Юбилейният 60ти конгрес на Европейското дружество по детска ендокринология \ESPE\се проведе в Рим между 15-17 септември. Основано е през 1962 г в Цюрих от проф. Андрея Прадер, то е едно от най-големите и добре организирани сдружения на детските ендокринолози в света. Целите му са обмен на научна информация, опит и мнения както и обучение в областта на детската ендокринология.

Обучението ми по линия на ESPE бе под формата на Winter School през 2001, 2002 и 2006 год. както ш  няколкократни участия в международните конгреси на асоциацията.  Последният конгрес събра „очи в очи“ над 4000 делегати от различни страни по света.  Тридневният „маратон“ от лекции, симпозиуми, работни групи и постери бе под надслов „Персонализираната медицина в детската ендокринология“.  Участието ми на този висок медицински форум бе подпомогнато от Българското Национално Сдружение по Детско Ендокринология заради продължителната и системна работа с националния отбор по футбол за хора с диабет.

Вълнението ми бе изключително голямо, защото имах възможност да представя дете с рядко заболяване, едно от  около 100-тината пациенти в света.  Пациентът е диагностициран и проследяван в Стара Загора амбулаторно. Блестяща работа и висок професионализъм на огромен брой лекари, рехабилитатори, психолози, логопеди, реализирана в доболничната помощ и благодарение на активната социална политика в града. Търпение и доверие от страна на семейството и вяра, че всички вървим в правилната посока – социална самостоятелност в максимално възможната степен.

Комуникативността и доверието между екипите и между екипите и семейството, говорене на „един и същ език“ са основни принципи за градежа на тялото и духа. Защото сам човек може само да си подсвирква мелодията, но само и единствено целият оркестър може да изсвири симфонията. Симфонията в най-ценната музика –  на детския живот, въпреки предизвикателствата на биологията. Но също толкова обичлив, палав, забавен и предизвикателен.

Д-р Рени Колева

Педиатър, детски ендокринолог