Поетът Йордан Пеев получи Специална награда на национален конкурс с тема „Вяра“

Поетът Йордан Пеев получи Специална награда на XIX-ти национален конкурс за поезия Никола

Вапцаров с тема “Вяра” за стихотворението „На Никола Вапцаров”. Председател на журито е бил големият български поет Георги Константинов.  „Благодаря на журито за куража и наградата на името на Поета Никола Вапцаров. Честито на всички наградени!С Вяра „…Йордан Пеев, написа той във своята фейсбук страница.

Екипът на Долап.бг честити голямата награда!

. . .

На НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Днес ще ме разстрелят, мамо,

няма да ме жалят…

Ти, недей да плачеш само

и не ме забравяй!

Други имаш подир мене

и деца, и внуци.

От небето ще ви гледам,

скрит под черни буци.

И когато утре легна

в гроба си прощален

ти сложи букет на него

до свещта запалена!

Вместо жито, обед щедър

направи за всички

и макар да ходиш бледа,

ти им се усмихвай,

че не се затрих за нищо!

Мен това ми стига…

Боже, колко ще ми липсваш!

В Рая ще се видим…

Мойта Бойка…Ех, горката,

с мен си взе белята!

На съня й в тишината

ще вървя понякога

и невидим ще целувам

устните й нежни,

а след туй ще отпътувам

в светове безбрежни…

Туй е, мамо…В мене вярвай!

Все за вас се моля…

Другото: куршум и червей…

Сбогом!

Твой Никола…

Йордан Пеев