209 абсолвенти изпрати Педагогически факултет при Тракийски университет

На 30 септември 2022 г. в Педагогическия факултет на Тракийски университет Стара Загора се състоя промоция на випуск 2022 за тържествено дипломиране на бакалаври и магистри. Дипломираха се 190 бакалаври в следните специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език; Специална педагогика, Социална педагогика и педагогика на обучението по информационни технологии. Средният успех на абсолвентите е много добър 5.04.

19-те магистри, които получиха своите дипломи са от специалности “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Специална педагогика с модул Логопедия”. Средният им успех е отличен 5.60.

Дипломираните педагози бяха поздравени от заместник ректора по учебната дейност доц. дн Нели Грозева и от Декана на факултета проф. дн Таня Борисова. Доц. Грозева се обърна към бъдещите учители с думите: “Бъдете смели и си поставяйте високи цели. Учител е не просто професия, а призвание. Призвани сте да запалвате и поддържате пламъчето на знанието в детските сърца, да раздавате много обич и внимание, да вдъхновявате, да бъдете добротворци, съвременни будители, изграждащи личности! Направете го с много любов и търпение…. И не забравяйте, че вратите на Тракийския университет остават завинаги отворени за вас, защото Вие сте част от нашето голямо семейство”.

Проф. Таня Борисова благодари на завършващите студенти за избора, който са направили и ги увери, че той е бил правилен, защото Педагогическият факултет на Тракийски университет е на второ място в рейтинга на Педагогическите факултети в страната предлага качествено обучение и гарантира висококвалифицирана подготовка. От името на завършващите поздравления към колегите си отправи Петя Петрова Павлова като благодари на всички преподаватели и пожела професионални и лични успехи на всички завършващи.

Поздравителни адреси и подаръци на отличниците връчиха деканите и директорите на структурните звена на университета.

По традиция празничната церемония завърши с хвърляне на шапките на студентството.