Ученици от ППМГ „Гео Милев“ бяха част от Европейската нощ на учените

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет Стара Загора за поредна година изпълни проект „Европейска нощ на учените . Той е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия.

Европейска нощ на учените е инициатива, която е с дългогодишна история и традиции за Тракийски университет. Проектът включва дейности, с които да се насърчава интереса на младите хора (ученици, студенти, учени) и педагози към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажира с гражданската наука, Отворена наука и Отворени иновационни дейности.

На 30 септември 2022 г. учениците от 9.д клас на ППМГ“Гео Милев“ Стара Загора се потопиха в магията на науката и посетиха Централната научноизследователска лаборатория. Там младите хора имаха възможността да работят с електронен рН-метър и автоматични пипети. Инж. Даниела Стоева по особено увлекателен начин ги запозна с методиката на PCR теста.

В Лабораторията за изследвания на околната среда докторант Стефка Боянова им показа как могат сами да измерят количеството на CO2, NH3 във въздуха с помощта на газ-анализатор.

С голям интерес учениците наблюдаваха експонатите в Музея на коня и конния спорт и Анатомичния музей към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология.

Заместник-ректорът доц. д-р Емил Славов покани младите любители на природните науки отново да гостуват на Тракийски университет.

Изказваме огромни благодарности на проф. д-р Галя Кожухарова и ас. д-р Маргарита Славова от ДИПКУ -Стара Загора, които направиха възможно днешното приключение!

Майа Найденова