ММЦ гостува на СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора

На 28.09.2022 г. се проведе среща между Международен младежки център (ММЦ) към Община Стара Загора и учениците от 9. и 10. клас на СУ “ Христо Смирненски“. Поводът беше във връзка изпълнение на проектните дейности  “ Международен младежки център – мисли локално, действай глобално! “ по програма “ Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ .

Представителите на ММЦ бяха Нели Минева, Милка Колдамова , Пламена Тодорова и Здравко Тенев. Те раздадоха информационни материали на учениците и  откриха дискусия за добро поведение и отношение към съученици, учители , родители и обществото като цяло.

Учениците имаха възможност да участват в ролеви игри, изискващи концентрация, работа в екип, доверие и толерантност един към друг.

Проведената среща е част от многобройните съвместни дейности  между СУ “ Христо Смирненски“ и Международен младежки център Стара Загора.

Петя Костадинова