Японски университет предлага сътрудничество с Тракийски университет – Стара Загора

На 27.09.2022 г. в Тракийски университет – Стара Загора се проведе работна среща с представители на Университета Ямагата, Япония. Визитата е с опознавателна цел, както и с намерение за стартиране на сътрудничество между двата университета.

Гостите проф. Хидеки Мураяма – декан на Аграрния факултет на Университета Ямагата, г-н Акира Кокецу – вицепрезидент на Университета Ямагата, г-жа Акико Игая – президент на Японо-Българската фондация и два пъти носител на орден Стара планина и г-н Владимир Канев – местен представител на JETRO (Japan External Trade Organization) бяха посрещнати от ректора на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков и главния секретар доц. д-р Ани Златева. Ректорът изрази готовност за подкрепа за сключване на договори на университетско ниво.

Срещата продължи в Заседателната зала на Тракийския университет, където се присъединиха представители на ректорското ръководство и на Аграрния факултет:

Деница Шишкова