Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят

На 28 септември през 2002 бе създадена Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network) на конференция, организирана от Програма Достъп до Информация в София. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам.

Програма Достъп до информация (ПДИ) е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава.

През 2015 година 28 септември бе припознат от ЮНЕСКО като Международен ден на всеобщия достъп до информация.

От 2003 Програма Достъп до Информация отбеляза международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свобода на информацията. Със „Златен ключ” отличаваме заслужилите с активността си граждани, НПО и журналисти и развилите положителни практики институции, а с „Катинар” и „Вързан ключ” порицаваме практики, които нарушават правото на достъп до информация. Жури избира победителите сред десетки номинации, получени и публикувани на специалната страница за Деня на правото да знам www.RightToKnowDay.net

Кампанията за Деня на правото да знам е целогодишна и е част от цялостната застъпническа кампания на ПДИ за подобряване на практиките по предоставяне на информация и повишаване на активността в упражняване на правото на информация.