Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември

На 27 септември се отбелязва Световният ден на туризма. Решението за тържествено отбелязване на този ден е взето през м. септември 1979 г. в Испания, на третата сесия на Генералната Асамблея на Световната Организация по туризъм към ООН. За първи път се отбелязва на следващата 1980 година.

Датата 27 септември съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно 10-годишнината от приемането на Устава на Световната Организация по туризъм към Обединените Нации – на 27 септември 1970 г.

Световният ден на туризма 27 септември се отбелязва всяка година със събития, подбрани от Генералната Асамблея и по указания на Изпълнителния Съвет на Световната Организация по туризъм. Най-важното за Световния ден е да се засили усещането на международната общност към изключително важната роля на туризма и ролята му в социалния, културния, политическия и икономически живот на обществата.

Мотото на Световния ден през 2022 година е „Да преосмислим туризма“. Отбелязва се силата на туризма да насърчава приобщаването, да защитава природата и да насърчава културното разбирателство.

ООН: „Трябва да инвестираме в чист и устойчив туризъм, като намалим потреблението на енергия в сектора, приемем пътеки с нулеви емисии и защитим биоразнообразието. Трябва да създадем достойни работни места и да гарантираме, че печалбите са в полза на страната домакин и местните общности. Правителствата, фирмите и потребителите трябва да приведат своите туристически практики в съответствие с целите за устойчиво развитие и бъдеще с 1,5°C. Самото оцеляване на тази индустрия и много туристически дестинации, като малките островни развиващи се държави, зависи от това. Няма време за губене. Нека преосмислим и преоткрием туризма и заедно да осигурим по-устойчиво и проспериращо бъдеще за всички.“