Европейски месец на киберсигурността се провежда в ППМГ „Гео Милев“

Европейският месец на киберсигурността е ежегодна информационна кампания, която се провежда в целия Европейски съюз.

Целта е да се повиши осведомеността относно заплахите за киберсигурността;

да се популяризира киберсигурността сред гражданите и организациите; да им се предостави информация чрез образование и споделяне на добри практики за това как да се защитават онлайн.

През 2022 г. Европейският месец на киберсигурността става на 10 години.

ППМГ“Гео Милев“ Стара Загора също се включва активно в отбелязването му. От днес стартира разяснителна кампания сред учениците. Предвижда се изнасяне на лекция пред тях и родителите им от национални специалисти по киберсигурност. В училище ще се проведе обучение по киберсигурност и етично хакерство. Сред родителите също ще се популяризира сигурността в интернет.

Ралица Бояджиева, преподавател в ППМГ „Гео Милев“ и специалист по темата ще запознае и учениците от основно училище „Кирил Христов“ с киберсигурността и етичното хакерство.

За всички, които се интересуват, може да посетите : https://www.consilium.europa.eu/…/european-cybersecurity…/

Дима Петкова