Ден на европейските езици се проведе в ГПЧЕ „Ромен Ролан“

На 26 септември 2022 г. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Стара Загора се проведе събитие с информационно – интерактивен характер по повод „Денят на европейските езици“.
Център „Европа Директно“ в ролята си на информационен център към Европейската комисия, изнесе презентация за многообразието на европейските езици, както и викторина с награди за участниците.
В събитието се включиха ученици от 9 и 10 клас, групирани в отбори, което бе водено от Габриела Радкова и Надя Вълкова – възпитаници на гимназията от випуск 2020г., които изучават „Европеистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски „.

Радка Радева