Тракийски университет отваря врати в Европейската нощ на учените

На 30 септември 2022 г. ще се проведе Европейска нощ на учените. Това  е инициатива, която е с дългогодишна история и традиции за Тракийски университет. Проектът включва дейности, с които да се насърчава интересът на младите хора (ученици, студенти, учени) и педагози към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажира с гражданската наука, Отворена наука и Отворени иновационни дейности.
                                                                      ПРОГРАМА:
10:00 – 14:00 ч.: Отворени врати – STEM център (ДИПКУ);
14:00 – 18:00 ч. : Отворени врати – Ректорат:
14:00 – 16:00 ч. : Отворени врати на лаборатории в Тракийски университет
От 15:00: Представяне на иновативни дейности и научни достижения в ТрУ;
Форум на университета
16:00 – 17:00 ч. : Официално откриване и награждаване на победителите в конкурсите; ТрУ- Форума
14:30 – 18:00 ч. : Отворени врати на музеите на Тракийски университет: Музей на коня, Анатомичен музей (ВМФ), Музей на Ветеринарномедицинското образование; Музей на Аграрния факултет .
16:30 – 18:00 ч.: Презентации на научни проекти и дейности в ТрУ-  Заседателна зала;
от 18:00 ч.: Музикална и артистична програма на Форума на университета.
ВХОД: СВОБОДЕН
*Университетът предоставя безплатен транспорт с автобуси от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и от Педагогическия факултет до Ректората от 16:00 ч.
Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022-23“ (101061564 — K-TRIO) изпълнява Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет Стара Загора. Той е финансиран по програма Хоризонт Европа на Европейската комисия.
Плакат и корица на събитието: Иоанна Виденова (студентка в 4-ти курс, специалност ПОИИГД) и доц. д-р Ани Златева
Към събитието във Facebook:  https://www.facebook.com/events/771763670780731/

Деница Шишкова

гл. експерт протокол и връзки с обществеността
Тракийски Университет – Стара Загора