Инвестиция за над 100 милиона лева очаква Индустриална зона „Загоре“.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров предлага на общинските съветници да приемат на предстоящата сесия на  29  септември 2022 г. инвестиционното намерение на „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД. С предложението се търси съгласието на местния парламент за реализиране на проект „Високотехнологичен здравен парк „Сърце и мозък“.  Инвестицията в областта на здравеопазването и здравните грижи е изцяло подчинена на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика. Планираният размер на инвестицията е над 100 млн. лева, а срокът за реализация и въвеждане в експлоатация се  предвижда да е до 72 месеца общо за двата етапа на проекта.

„Работихме усилено месеци наред, за да привлечем най-голямата инвестиция в Индустриална зона „Загоре“ до този момент. Тя е изключително важна, не само заради размера си, но и защото има голямо социално значение за региона ни“, категорични са от ИЗ „Загоре“. От думите им става ясно, че над 900 работни места за специалисти в различни области ще бъдат осигурени при откриването на здравния парк. „Ще се създаде и конкурентна среда, която предполага по-добро качество на здравните услуги, а именно това е важно за хората. Проектът включва изцяло нови високотехнологични решения, адаптирани спрямо последните тенденции и опит в модерната медицина“, допълват те.

Локацията, избрана от компанията за изграждане на високотехнологичен здравен парк, е една от най-атрактивните в страната, предвид стратегическото местоположение на Стара Загора, както и наличието на квалифицирана работна ръка, подходяща инфраструктура и възможности за развитие.

Индустриална зона „Загоре“ отчита значителен ръст на инвестиционния интерес през първата половина на 2022 г. Предстои работа по втория етап на развитие на зоната, който ще включва разширяването ѝ с присъединяване на по-големи терени.

Красимира Кънева