Библиотека „Родина” представя Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България : От Кера Тамара до Петя Дубарова“

Нощ на изкуствата 2022

23 септември (петък) от 19:30 часа в Изложбена зала „Байер”

 Срещи с автограф: Библиотека „Родина” представя Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България : От Кера Тамара до Петя Дубарова”

 „Книгата на литературната историчка Катя Зографова е своеобразна енциклопедия на женските присъствия във всички сфери на националния ни живот, при това разгърната в широк времеви пояс на седем столетия – от времето на падането на българското царство под османско владичество и светлата саможертва на цар Шишмановата сестра Кера Тамара – до наши съвременнички от ХХ век… Авторката подбира внимателно и с професионален нюх на документалист имената на влиятелните жени, играли значима роля в историята на България, без да се отклонява в проблематични, търсещи евтина популярност посоки…

Духовно извисените героини на Катя Зографова градят един вдъхновен, въздействащ и потребен словесен параклис на Българката в пространствата на родната история и култура.“ – проф. Пламен Павлов

„В тази последна засега нейна книга читателят ще се срещне с повече или по-малко познати забележителни жени, вградили своя дялан камък в живия български духовен зид. Всъщност, вградили делото и името си… Катя Зографова е открила най-важното за своята изследователска писателска обреченост: националните духовни зидове се градят от живи камъни. За да са здрави и дълговечни.” – Елка Няголова